Zonterapi

Zonterapi används vid ett stort antal störningar, bl.a. huvudvärk, smärtor i rygg och leder, urinvägsbesvär och matsmältningsproblem. Det finns olika teorier om hur zonterapin fungerar, varav några mer företrädda än andra. De vanligast förekommande är dessa:

– Giftiga ämnen som kroppen inte klarar av att utsöndra lagras i kroppen, särskilt på fötternas nervändar. Så småningom bildas där kännbara kristaller som förhindrar normal cirkulation av blod, lymfa och energi. Genom behandlingen bryts kristallerna ner så att cirkulationen återställs och gifterna kan utsöndras på vanlig väg.

– Genom behandlingen uppstår fysiska och kemiska förändringar kring de nervändar från det autonoma nervsystemet som slutar fritt i vävnadsvätskan. Substanser som bidrar till att återställa den normala funktionen utsöndras.

– Det finns ett antal ledningsbanor för energi i kroppen (meridianer). Genom dessa finns en förbindelse mellan olika punkter på fötterna och olika delar av kroppen.

– Blockeringar i energin kan brytas ner genom behandling av reflexpunkterna, och energin kan åter flöda fritt.


Jag har utbildats i 3D – zonterapi på Axelsons Gymnastiska Institut i Göteborg.