Inre Fokusering Nivå 1

På Nivå 1-kursen (grundkurs) lär du dig de 6 stegen och grundbegreppen inom Inre Fokusering. Du lär dig också lyssnandets underbara konst. Att kunna lyssna på sig själv och andra på ett tryggt sätt är en stor del i Inre fokusering. Inre Fokusering är en trygg och säker metod. Under träningstillfällena delar du med dig så mycket av dig själv och ditt liv som du har lust med. Under kursen arbetar vi både i grupp och två och två, ibland även tre och tre. Teori blandas med mycket praktik. Du får ett kursmaterial som vi går igenom och kan ha som stöd när du tränar själv efter kursen.

Steg 1: Du har en individuell sittning med mig till reducerat pris i god tid innan helgkursen.

Steg 2: Du går en helgkurs. Oftast lördag 9.30–17:00 och söndag 9.30–16:00.

Steg 3: Du tränar tillsammans med en eller flera kursdeltagare och med mig som back-up.

Steg 4: Du tränar i att fokusera i vardagen. Även här har du mig som stöd och back-up.

Målen med kursen är att du ska:

– Förstå de olika fokuseringsstegen och den grundläggande inre process som hänger samman med stegen

– Förstå vikten av den här inre processen och hur den kan underlättas

– Förstå och få kontakt med din kropps intelligens och inre liv utan att uppslukas

– Förstå och uppleva alla delar av ett problem för att kunna ta bra beslut

– Få träna på att fokusera och att lyssna – minst 4 tillfällen

– Förstå hur ett regelbundet fokuseringspartnerskap kan hjälpa i vardagen

– Få grundläggande kunskap om hur du kan använda fokusering i ditt liv

Anmälan och förfrågan gör du till mig via mail eller telefon! Max 8 deltagare!

Inre Fokusering Nivå 2

Efter genomgången fokuseringskurs Nivå 1 kan du fortsätta med Nivå 2. Även detta som en helgkurs, lördag och söndag. Här fördjupar du din fokusering och kommer att märka att fokusering kan hjälpa dig ytterligare genom att:

– Du uppmärksammar dina egna behov mera.

– Du blir vän med din inre kritiker.

– Du blir mer medveten om och lär dig lyssna på de olika ”deljag” som påverkar dig i din vardag.

– Du får ökad empati för andra människor.

– Du hittar lättare till skapande och beslutsfattande.

– Du tränar upp ditt lyssnande ytterligare.

– Du lär dig mer om att använda fokusering i vardagen.

– Du börjar träna på det sjunde Fokuseringssteget.

– Du lär dig mer om att vara närvarande i nuet.

– Du lär dig mer om din inre röst, din inre styrka och din intuition.

Målen med kursen är att du ska:

– Vidareutveckla din egen fokusering för ökad trygghet i fokuseringsprocessen.

– Förstå vikten av att träna på att vara i närvarande i nuet och kroppslig avslappning.

– Få träna på att fokusera och att lyssna – minst 4 tillfällen.

– Få ytterligare stimulans för att vidmakthålla (eller starta) ett fokuseringspartnerskap.

– Utveckla din förmåga till fokuserat lyssnande och att börja träna på att guida någon annan.

– Få mer kunskap och träning om att använda fokusering i din vardag.


Förkunskaper: Fokusering Nivå 1.

Jag tar emot din anmälan eller förfrågningar via e-post eller telefon!

Max 8 deltagare!