Akupressur

SHEN-JING Akupressur har sitt ursprung i den Kinesiska och Japanska medicinens metafysiska och filosofiska diagnosmetoder. Amerikanskan Iona Teegarden har förenat modern kroppscentrerad psykoterapi med de uråldriga tankarna om de fem elementen, så att klienten kan utveckla sig själv och sin kropp/själ vilket har en enorm potential för att lindra eller ta bort smärta, obehag eller obalanser som upplevs på det psykiska, känslomässiga och mentala planet.

Inom Traditionell Kinesisk Medicin, TKM, behandlas hela människan, inte bara enstaka symtom. Ett sjukdomstillstånd beror på en obalans i kroppens energisystem och är unikt just för dig. Kroppen består av ett nätverk med meridianer där livsenergin, qi, flödar. När man mår bra är flödet harmoniskt i meridianerna och vid obalans uppstår olika symtom/sjukdomar.

Kinesisk medicin ser kroppen som en trädgård som behöver näras och hjälpas till balans och hälsa på många olika sätt. Du har själv det största ansvaret för din egen hälsa. Det är de dagliga hälsosamma livsvalen som i slutändan ger dig livskvalité.